Obstetrik > Diabetes och graviditet

Graviditet vid diabetes typ 1 och 2

Definitioner

Klassifikation

Behandling

  • Kolla blodsockret ofta! Före och efter måltid.
  • Diabetes typ 2: gå över till måltidsinsulin. Om otillräckligt kan även metformin användas, övriga p.o. antidiabetika bör undvikas.
  • Använd kortverkande måltidsinsulin + medellångverkande till natten.
  • Insulinbehovet fördubblas till v. 30–34.
  • Risk för försämring av ögonbottenretinopati, kontrollera.
  • Vid LGA: överväg förlossningsinduktion vid v. 38.
  • Vid uppskattad födelsevikt > 4,5 kg: överväg sectio.
  • Vid förlossning: följ plasmaglukos ofta (30–60 minuters intervall).
  • Ska hanteras av speciell grupp på specialist-MVC.
  • Efter förlossningen återgår insulinkänsligheten snabbt till samma nivå som före graviditeten, dessutom utsöndras en del glukos via bröstmjölken. Det innebär att insulindosen på kort tid kan behövas reduceras till en tredjedel jämfört med under den sena graviditeten.
Efter förlossningen återgår insulinbehovet snabbt till samma nivå som före graviditeten. Det innebär att insulindosen på kort tid kan behövas reduceras till en tredjedel.

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Diabetes_och_graviditet/Graviditet_vid_diabetes_typ_1_och_2 Filename: Behandling.html ChapterId: 1486 SectionId: ChapterGroupId: 212