Obstetrik > Diabetes och graviditet

Graviditet vid diabetes typ 1 och 2

Definitioner

Klassifikation

Diabetes White

Klass Betydelse
A1 Kostbehandlad graviditetsdiabetes
A2 Medicinskt behandlad graviditetsdiabetes
B Diagnos efter 20 års ålder, varat < 10 år
C Diagnos 10–19 års ålder eller varat 10–19 år
D Diagnos innan 10 års ålder eller varat > 20 år
E Diabetes med förkalkade kärl i bäckenet
F Diabetesnefropati
R Proliferativ retinopati
RF Diabetesretinopati och diabetesnefropati
H Ischemisk hjärtsjukdom
T Tidigare njurtransplanterad

Under graviditet klassificeras diabetes enligt Diabetes White A1, A2, B…T (betecknas t.ex. DWB) beroende på när den startade, vilka effekter den har m.m. Typ DWA1 och DWA2 är graviditetsdiabetes.

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Diabetes_och_graviditet/Graviditet_vid_diabetes_typ_1_och_2 Filename: Klassifikation.html ChapterId: 1486 SectionId: ChapterGroupId: 212