Obstetrik > Diabetes och graviditet

Graviditetsdiabetes (GDM)

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

  • Kan i vissa fall räcka med kostbehandling och råd om motion
  • I andra fall krävs stora insulindoser kombinerat med metformin.

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Diabetes_och_graviditet/Graviditetsdiabetes__GDM_ Filename: Behandling.html ChapterId: 1485 SectionId: ChapterGroupId: 212