Obstetrik > Diabetes och graviditet

Graviditetsdiabetes (GDM)

Översikt

Epidemiologi

  • [Incidens: ca 2–7 % av alla graviditeter. Osäker siffra då det saknas nationella riktlinjer för screening, ju fler som testas desto fler upptäcks.
    • Drabbar oftare kvinnor med ursprung i Asien eller Afrika än skandinaviska kvinnor.]

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Diabetes_och_graviditet/Graviditetsdiabetes__GDM_ Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 1485 SectionId: ChapterGroupId: 212