Obstetrik > Flerbörd och minskad fostertillväxt

Makrosomi

Översikt

Definitioner

Riskfaktorer

Klinik

  • Kännedom om fostrets storlek i slutet av graviditeten är avgörande för att kunna förebygga de ovannämnda komplikationerna vid förlossningen.
  • Kan dock vara svårt att med säkerhet upptäcka de stora barnen.
    • Riskfaktorerna kan ge misstanke, liksom accelererad tillväxt av SF-måttet eller palpation av stort foster.
  • Vid misstanke om stort foster rekommenderas ultraljudsskattning av fostrets vikt nära tidpunkten för beräknad förlossning och därefter ställningstagande till fortsatta åtgärder.

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Flerbord_och_minskad_fostertillvaxt/Makrosomi Filename: Klinik.html ChapterId: 6377 SectionId: ChapterGroupId: 208