Obstetrik > Flerbörd och minskad fostertillväxt

Minskad fostertillväxt (IUGR & SGA)

Översikt

Intrauterine growth restriction (IUGR) innebär att fostret inte utnyttjat sin genetiskt betingade tillväxtpotential. De flesta IUGR-foster föds med en vikt som ligger under normalgränsen för populationen (detta kallas Small for gestational age), men det finns foster som är SGA som inte är tillväxthämmade, och det finns tillväxthämmade som ligger inom normalgränserna (och då är svårare att upptäcka).

IUGR ses i 3-4% av graviditeter och är vanligare hos nulliparae än hos omföderskor. Den perinatala mortaliteten är 7-10 gånger högre än i hela populationen, och den postnatala psykomotoriska och somatiska utvecklingen skiljer sig hos tillväxthämmade barn jämfört med hos normalstora.

Definitioner

Riskfaktorer

Diagnostik

Behandling

IUGR ger ökad risk för:

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Flerbord_och_minskad_fostertillvaxt/Minskad_fostertillvaxt__IUGR_och_SGA_ Filename: Oversikt.html ChapterId: 1481 SectionId: ChapterGroupId: 208