Obstetrik > Förlossning

Normal förlossning

Översikt

Definitioner

Stadieindelning

Förlossningens start

Aktiv förlossning

Utdrivningsskedet

Värkstimulering

Perinealskydd och snedklipp

Smärtlindring vid förlossning

Förlossningsövervakning

Fostrets anpassning till yttervärlden

Omhändertagande direkt vid födsel

APGAR

Lab-screening av nyfödda

Symptom/tillstånd under de första dygnen

Normal genomgång av nyfödd innan hemgång

Amning

Amningens betydelse

  • Modersmjölken har en för spädbarnet ideal sammansättning av de olika näringsämnena
  • Det ammade barnet har under de första månaderna en lägre risk att få övre luftvägsinfektioner, otiter samt mag-tarminfektioner
  • Amningens roll vad gäller uppkomsten av allergi är omdiskuterad. Det saknas belägg för att amning hindrar eller minskar risken för allergi. Introduktionen av gluten under pågående amning tycks dock minska risken för tidigt insjuknande av celiaki.
  • Amning innebär mindre uppfödningsbesvär, friska bröstbarn är t.ex. aldrig förstoppade
  • Amningen stimulerar kontakten mellan mor och barn

Bra film om amning (10:16 min)

Amning fungerar inte alltid och det är viktigt att inte skuldbelägga mamman. Bröstmjölksersättning är inte alls dåligt. Det viktigaste för att få amning att fungera är stöd från sin partner och andra närstående.

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Forlossning/Normal_forlossning Filename: Amning.html ChapterId: 1460 SectionId: ChapterGroupId: 213