Obstetrik > Förlossning

Normal förlossning

Översikt

Definitioner

Stadieindelning

Förlossningens start

Aktiv förlossning

Utdrivningsskedet

Värkstimulering

Perinealskydd och snedklipp

Smärtlindring vid förlossning

Förlossningsövervakning

Fostrets anpassning till yttervärlden

Omhändertagande direkt vid födsel

  • Avtorkning – Förhindrar nedkylning och stimulerar andning
  • Ev. rensugning av barnets mun och svalg, endast om mycket mekonium
  • APGAR registreras efter 1, 5 och 10 minuter
  • Avnavling efter 2-3 minuter (30-120 s vid för tidig födsel). Tidig avnavling ökar risk för lågt Hb och järnbristanemi, sen avnavling ökar risk för gulsot
  • Placentaavgång och -inspektion

APGAR

Lab-screening av nyfödda

Symptom/tillstånd under de första dygnen

Normal genomgång av nyfödd innan hemgång

Amning

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Forlossning/Normal_forlossning Filename: Omhandertagande_direkt_vid_fodsel.html ChapterId: 1460 SectionId: ChapterGroupId: 213