Obstetrik > Förlossning

Normal förlossning

Översikt

Definitioner

Stadieindelning

Förlossningens start

Aktiv förlossning

Utdrivningsskedet

Värkstimulering

Perinealskydd och snedklipp

När fosterhuvudet ska passera slidöppningen (introitus) behöver mjukdelarna tänjas ut. Vid för snabb passage finns risk för stora bristningar i perineum som också kan engagera ändtarmen och sfinkter ani. Barnmorskan bör ge kvinnan instruktioner i samband med fosterhuvudets framfödande för att undvika denna komplikation.

  • Ritgens handgrepp
    • Ofta används Ritgens handgrepp där ena handen fattar under fostrets haka (palperas bakom moderns anus) och andra handen styr framfödandet av barnets huvud från perineum och sfinkter ani upp mot symfysen.
  • Perineotomi
    • Perineotomi är ett snedklipp som kan vidga slidöppningen för att underlätta framfödandet vid hotande fosterasfyxi där framfödandet behöver forceras.

Smärtlindring vid förlossning

Förlossningsövervakning

Fostrets anpassning till yttervärlden

Omhändertagande direkt vid födsel

APGAR

Lab-screening av nyfödda

Symptom/tillstånd under de första dygnen

Normal genomgång av nyfödd innan hemgång

Amning

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Forlossning/Normal_forlossning Filename: Perinealskydd_och_snedklipp.html ChapterId: 1460 SectionId: ChapterGroupId: 213