Obstetrik > Förlossning

Normal förlossning

Översikt

Definitioner

Stadieindelning

Förlossningens start

Aktiv förlossning

Utdrivningsskedet

Värkstimulering

Perinealskydd och snedklipp

Smärtlindring vid förlossning

Förlossningsövervakning

Fostrets anpassning till yttervärlden

Omhändertagande direkt vid födsel

APGAR

Lab-screening av nyfödda

Symptom/tillstånd under de första dygnen

Symtom under de första dygnen som kan indikera allvarlig sjukdom

Symptom

Möjliga orsaker

Andningsbesvär

P.g.a. infektion, malformation, diafragmabråck, PAS, RDS, PPHN m.m.

Cyanos – allvarligt!

Lung-, hjärt- eller diafragmaproblem. Ge syrgas, ev. respirator + kardiologkontakt

Irritabilitet

Meningit

Slöhet, skakighet

Hypoglykemi

Kramper

Epilepsi

Hypotermi eller feber

Bedöm AT, mät igen om en stund, även hypotermi kan bero på infektion

Hudblödningar

Petekier på delar efter vaginal förlossning är normalt, tänk annars på infektion (meningokocksepsis) eller koagulationsbrist

Kräkningar och matningssvårigheter

Stopp i tarmen eller infektion?

Stort viktfall, mer än 10 % av födelsevikten

Det är normalt att förlora en del vätska men inte mer än 10 %. Fungerar amningen?

Tidigt debuterande ikterus

Behandla och utred tidigt (Se → Neonatal ikterus)

Vanliga sjukdomar/tillstånd hos nyfödda

Sjukdom

Kommentar

Hypoglykemi

Vanligt, särskilt vid maternell diabetes

Neonatal ikterus

Kan ge hjärnskador om alltför högt hyperbilirubinemi (Se → Neonatal ikterus)

Infektioner

Viktigt, särskilt bakteriella är farliga!

Lungsjukdomar

Pulmonell adaptationsstörning, pneumoni, mekoniumaspiration (fostret har andats in avföring), persisterande pulmonell hypertension, pneumothorax

Medfödda hjärtfel

(Se → TGA, Fallots tetrad, Hypoplastiskt vänsterkammarsyndrom, VSD, ASD, AVSD, PDA eller Coarctatio aortae)

Neurologi: hypoxisk-ischemisk encefalopati, kramper, neonatal stroke

mental retardation? (Se → HIE)

Mag-tarmkanalen: malrotation, volvulus, mekoniumileus

Ibland dålig tarmmotilitet p.g.a. cystisk fibros (Se → Malrotation, volvolus hos barn, mekoniumileus)

Missbildningar

Esofagus, urinvägar, luftvägar, lungor, extremiteter eller hjärna, diafragmabråck, bukväggsdefekter, gallvägsatresi m.m.

Caput succedaneum = fostersvulst

Subkutan svullnad/pittingödem över den fosterdel som varit föreliggande under förlossningen, försvinner inom några dagar.

Kefalhematom

[Hematom som ligger subperiostalt, d.v.s. utbreder sig inte över suturgränser, t.ex. efter sugklocka. Vanligt, kan kvarstå flera veckor.]

Klavikelfraktur

Om axeln fastnar under födseln, oftast hos barn > 4 kg. Kräver ofta avlastning och smärtlindring, ingen annan behandling

Plexusskada

Skada i plexus brachialis, kan uppstå vid sätesbjudning.

  • Erb-Duchennes paralys (C4-C6): Armen slapp och inåtroterad, ingen mororeflex på den sidan men gripreflex kvar. Full rörlighet förväntas inom 4 veckor.
  • Klumpkes pares (C7-Th1): Pares i arm och hand, ingen gripreflex. Ska följas upp av sjukgymnast och barnneurolog. Kan ibland behöva nervtransplanteras (med viss framgång)

Normal genomgång av nyfödd innan hemgång

Amning

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Forlossning/Normal_forlossning Filename: Symptom_tillstand_under_de_forsta_dygnen.html ChapterId: 1460 SectionId: ChapterGroupId: 213