Obstetrik > Förlossning

Sugklocka /vacuum extractor (VE)

Definitioner

Sugklockan är en svensk uppfinning som används för att underlätta vid t.ex. dystoci. Instrumentet påminner till utseendet om ett burklock av metall. På locket finns ett hål, till vilket en slang är fästad. Slangen går till en sug som skapar ett undertryck under locket. Locket fästs med undertryck mot barnets huvud, nära bakre fontanellen (se till att inga delar från vagina följer med under klockan). Efter placering väntar man i 1-2 minuter för att sedan dra hårt i bäcken-axelns riktning. Försök i max 20 minuter och därefter urakut kejsarsnitt.

Epidemiologi

Indikationer

Förutsättningar

Kontraindikationer

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Forlossning/Sugklocka__vacuum_extractor__VE_ Filename: Definitioner.html ChapterId: 1461 SectionId: ChapterGroupId: 213