Obstetrik > Förlossningskomplikationer

Fosterasfyxi

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

 • Alla nyfödda genomgår en första kontroll
  • Torka barnet torrt
  • Motverka nedkylning
  • Kontrollera andning, tonus och färg
 • Om barnet uppvisar apné eller otillräcklig andning, sänkt muskeltonus eller central cyanos går man vidare och behandlar barnet med:
  • Hålla fri luftväg
  • Avlägsna ev. mekonium från luftvägarna med sug
  • Sensorisk stimulering av barnet
 • Om barnet fortfarandet inte andas går man vidare med neonatal HLR

Vid svår akut asfyxi efter förlossning:

 • Hjärtlungräddning med övertrycksventilation

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Forlossningskomplikationer/Fosterasfyxi Filename: Behandling.html ChapterId: 1464 SectionId: ChapterGroupId: 215