Obstetrik > Förlossningskomplikationer

Mastit/Mjölkstockning och abscess

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

  • Viktigaste åtgärd är att vid känning till mjölkstockning mjölka ur bröstet. Eventuellt kan man ge tillägg med oxytocin-nässpray
  • [Vid sannolik infektion ges flukloxacillin (1g x 3)]

Vid abscess (>1cm)

  • Incision, odling, spolning med koksalt till dess att det endast kommer klar vätska och sedan dränage. Ofta används mjukare drän, typ Kofferdam (latex duk), för att sårhålan ska dräneras på djupet. Dränet ska sticka upp ur sårhålan för att sårkanterna ska hållas öppna. Dränet sutureras sedan fast i hudkanten för att det inte ska lossna.
  • Postoperativa ordinationer
    • Värktabletter - T.ex alvedon och/eller NSAID
    • Antibiotika - T.ex. Klindamycin som har bra vävnadspenetrans[1]. Dock bara när barnet är fullgånget.
Abscess utgör inget hinder för fortsatt amning (avsluta amning är också ett alternativ)

Komplikationer

Uppföljning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Forlossningskomplikationer/Mastit_Mjolkstockning_och_abscess Filename: Behandling.html ChapterId: 1288 SectionId: ChapterGroupId: 215