Obstetrik > Förlossningskomplikationer

Navelsträngsprolaps

Definitioner

Epidemiologi

Riskfaktorer

Diagnostik

  • Variabla decelerationer och bradykardi i CTG
  • Palpation av navelsträngen i vagina

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Forlossningskomplikationer/Navelstrangsprolaps Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1465 SectionId: ChapterGroupId: 215