Obstetrik > Förlossningskomplikationer

Post partum depression

Översikt

 • Definition: Depression med start inom 4-6 veckor efter förlossning. Post-partum depression drabbar > 10% av alla mammor
 • Riskfaktorer:
  • Tidigare depression och mycket PMS-depressivitet
  • Ev. sociala faktorer
 • Symtom
  • Nedstämdhet, trötthet, mycket oro för barnet, koncentrationssvårigheter
 • Diagnostik
 • Behandling:
  • Psykoterapi - Ffa vid post partum blues vilket är en beteckning för kortvarig episod med depressiva symptom som kan pågå under kortare tid efter förlossning.
  • Läkemedel och ECT indicerat vid svårare depression

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Forlossningskomplikationer/Post_partum_depression Filename: Oversikt.html ChapterId: 2773 SectionId: ChapterGroupId: 215