Obstetrik > Förlossningskomplikationer

Postpartumblödning

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

De fyra T:na

För att komma ihåg de vanligaste orsakerna till post partumblödning använder man sig av "de fyra T:na"

  • [[[Tone (Tonus) - Uterusatoni (Se → Uterusatoni) orsakar ca 70 % av alla postpartumblödningar].]
  • [Trauma - Vävnadsskador i förlossningskanalen orsakar 20 % av blödningarna, t.ex. cervixruptur, djupa bristningar i vagina eller perineum och uterusruptur.]
  • [Tissue - Lite svårare att komma ihåg då det står för placentaretention och orsakar 10 % av blödningarna. Placenta släpper inte i efterbördsskedet och placentarester finns kvar i uterus (Se → Placentaretention).]
  • [Trombine - Koagulationsrubbningar orsakar 1 % av blödningarna. Sekundär koagulationsrubbning är vanligaste orsaken och beror på att en större blödning (>1500ml) konsumerar koagulationsfaktorer. Balansen mellan de två systemen koagulation och fibrinolys sätts ur spel och patienten blir mer lättblödande. Primär koagulationsrubbning innebär att den är medfödd eller förvärvad före förlossningen.]]

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Forlossningskomplikationer/Postpartumblodning Filename: Etiologi.html ChapterId: 1466 SectionId: ChapterGroupId: 215