Obstetrik > Förlossningskomplikationer

Postpartumblödning

Översikt

Postpartumblödningar kan utgöra livshotande tillstånd för den nyförlösta kvinnan. [Upp till 1000 ml blödning är idag en normal blödningsmängd, och kvinnorna klarar denna blödning i de flesta fall utan större symtom, tack vare att de är välnärda och har en ökad blodvolym av graviditeten.]

Globalt sett är postpartumblödning en fortsatt vanlig orsak till maternell död. Vakumextraktion, tång och sectio ökar risken för postpartumblödning. De vanligaste orsakerna till större blödning postpartum är uterusatoni, skada i förlossningskanalen, retention av placenta, placentadelar eller hinnor, samt koagulationsrubbning (oftast sekundär till större blödning).

Bra film om post partumblödning (7 min)

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Forlossningskomplikationer/Postpartumblodning Filename: Oversikt.html ChapterId: 1466 SectionId: ChapterGroupId: 215