Obstetrik > Förlossningskomplikationer

Postpartumblödning

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Under graviditeten sker vissa fysiologiska förändringar av blodet. Blodvolymen ökar 40 % samtidigt som Hb sjunker 10-15 g/l p.g.a. utspädning. Även koagulationen förändras, blodet blir "kladdigare" och risken för tromboser ökar ca 10 gånger. Den ökade koagulabiliteten leder även till att blödningar avtar snabbare. Då en relativt stor del av blodflödet passerar placenta kan en blödning snabbt bli livshotande om inte alla de mekanismer (uteruskontraktion och hemostas) som skall föhindra blodförlust fungerar.

Symptom och kliniska fynd

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Forlossningskomplikationer/Postpartumblodning Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 1466 SectionId: ChapterGroupId: 215