Obstetrik > Förlossningskomplikationer

Uterusatoni

Översikt

[Uterusatoni är den vanligaste orsaken till postpartumblödning. ]Tillståndet uppstår om myometriet inte kontraherar sig tillräckligt efter förlossningen eller om det finns kvarvarande placentavävnad. Detta leder till att kompressionen av de blodkärl i uterusväggen som försörjt placenta inte erhålls. Vilket leder till blödningen. Risken för uterusatoni ökar bland annat vid förlossning med värkrubbning, långdragen eller snabb förlossning, övertänjning av uterus samt vid placenta praevia.

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Forlossningskomplikationer/Uterusatoni Filename: Oversikt.html ChapterId: 1467 SectionId: ChapterGroupId: 215