Obstetrik > Förlossningsskador

Perinealbristningar

Översikt

Förlossningsskador omfattar i dagligt tal bristningar av olika omfattningsgrad i förlossningskanalen, mellangården och/eller analsfinktern. Obstetriska bristningar kan resultera i livslånga inkontinensbesvär med påtagliga konsekvenser i livskvalitet och social isolering.

Anatomi

Indelning av förlossningsskador

Förebyggande åtgärder

Diagnostik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Forlossningsskador/Perinealbristningar Filename: Oversikt.html ChapterId: 6357 SectionId: ChapterGroupId: 21025