Obstetrik > Förtidsbörd, överburenhet och sectio

Förtidsbörd

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Diagnostik

Handläggning av patienter med för tidig vattenavgång (PPROM)

Behandling

  • [[Tokolys - Beta2-agonist och/eller oxytocinantagonist för att stoppa värkarna och skjuta upp förlossningen något dygn.
    • Ska ej ges vid tillstånd som kräver omedelbar förlossning]
  • [Kortison (12mg * 2) till modern – Minskar barnets risk för andningsbesvär, hjärtproblem och död vid förtidsbörd, ges 24 h innan förlossning]
  • Antibiotikaprofylax - Ges generellt sett vid PPROM eller aktiv prematur förlossning i graviditetsvecka 22-32+6]

Ofta har prematurer problem med lungorna p.g.a. brist på surfaktant. Man kan ge surfaktant intratrachealt efter intubering. Ca 1 dygn innan födseln ges mamman även kortison (Betapred®) i.v. 12 mg * 2 med 12-24h mellan doserna. Kortison förbättrar både hjärna, lungor och överlevnad vid förtidsbörd.

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Fortidsbord__overburenhet_och_sectio/Fortidsbord Filename: Behandling.html ChapterId: 1458 SectionId: ChapterGroupId: 214