Obstetrik > Förtidsbörd, överburenhet och sectio

Förtidsbörd

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Diagnostik

  • Avlyssning av fosterljud med CTG - Genomförs för att utesluta akut fosterpåverkan (t.ex. ablatio placentae) samtidigt som värkarna värderas.
  • Spekulumundersökning
    • För att utesluta vattenavgång/blödning samt bedöma infektionstecken.
    • Bedöm cervix för att avgöra om det är “falskt” (värkar utan cervixpåverkan) eller “äkta” värkarbete (dock ej palpation vid vattenavgång pga ökad risk för uppåtstigande infektion).
  • Abdominellt ultraljud - För bedömning av fostrets läge, bjudning, vitalitet, utesluta missbildningar samt intrauterin tillväxthämning.

Värkar i kombination med cervixpåverkan eller vattenavgång kräver oftast inläggning och ev behandling, beroende på graviditetslängd (i regel gestationsålder 24-34 v). I vissa fall är det lämpligare att låta kvinnan föda trots låg graviditetslängd (exempelvis vid hotande fosterasfyxi, blödning, intrauterin infektion, mm).

Handläggning av patienter med för tidig vattenavgång (PPROM)

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Fortidsbord__overburenhet_och_sectio/Fortidsbord Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1458 SectionId: ChapterGroupId: 214