Obstetrik > Förtidsbörd, överburenhet och sectio

Förtidsbörd

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Diagnostik

Handläggning av patienter med för tidig vattenavgång (PPROM)

75% av de med för tidig vattenavgång kommer att föda inom 7 dagar.

Vattenavgång före vecka 23

  • Handläggs individuellt, föräldrarna bör informeras om den dåliga prognosen.

Vattenavgång vid 23-32 graviditetsveckor

  • Behandlas ofta med tokolys och kortison.

Vattenavgång vid 33-36 veckor

  • Behandlas individuellt, antingen med igångsättning eller expektans.

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Fortidsbord__overburenhet_och_sectio/Fortidsbord Filename: Handlaggning_av_patienter_med_for_tidig_vattenavgang__PPROM_.html ChapterId: 1458 SectionId: ChapterGroupId: 214