Obstetrik > Förtidsbörd, överburenhet och sectio

Förtidsbörd

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Diagnostik

Handläggning av patienter med för tidig vattenavgång (PPROM)

Behandling

Komplikationer

 • Klart ökad mortalitet bland prematurer, ju tidigare född desto större risk.
 • [Vanliga problem hos prematurer:
  • Asfyxi
  • Andningsproblem
   • RDS - Surfaktantbrist (Se → RDS)
   • Apnéer – Det är vanligt med omognadsapneér vid ålder motsvarande 30-32v. . Därför behålls ofta barnet på BB tills dess, eller så får föräldrarna lära sig att hantera apnélarm. Tecken på omogen andningskontroll, obstruktivitet, sepsis, anemi, hjärnblödning eller annan hjärnpåverkan.
   • Kronisk lungsjukdom – Bronkopulmonell dysplasi (BPD): syrgasbehov i mer än 28 dagar och kvarstående syrgasbehov i en ålder motsvarande 36 gestationsveckor. - Beror mer på lungornas omognad, speciellt en fördröjd utveckling av alveoler och lungkärl än på RDS och respiratorbehandling.
  • Kardiovaskulära problem
  • Temperaturreglering
  • Vätskeavdunstning - huden hos prematura är tunn och skör och vätskeavdunstningen är stor.
  • CNS
   • Hjärnblödning – P.g.a. dålig blodtryckskontroll + outvecklade kärl
   • Periventrikulär leukomalaci (PVL) – P.g.a. syrebrist i vit substans, vanligt vid CP
   • [Barn som är födda innan vecka 28 diagnosticeras som att vara extremt prematurt födda. Den vanligaste komplikationen man ser i samband med långtidsuppföljning av extremt prematurfödda barn är en nedsatt kognitiv funktion ]
  • Nutrition – Små depåer, kräver ofta glukosdropp
  • GI-kanalen – Kan ofta äta från v. 34
   • NEC
  • Hyperbilirubinemi – Sänkt konjugeringsförmåga]

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Fortidsbord__overburenhet_och_sectio/Fortidsbord Filename: Komplikationer.html ChapterId: 1458 SectionId: ChapterGroupId: 214