Obstetrik > Förtidsbörd, överburenhet och sectio

Kejsarsnitt/sectio

Generellt

Definitioner

Epidemiologi

Indikationer

Utförande

Efter sectio

  • Mammans fysiska och psykiska tillstånd påverkas av indikationen för kejsarsnittet. Posttraumatisk stressreaktion är inte ovanligt efter akuta kejsarsnitt.
  • Mamman bör mobiliseras så snart som möjligt, och smärtlindring ges i tillräcklig dos för att inte hämma mobiliseringen. De flesta kvinnor som genomgått kejsarsnitt behöver smärtstillande ett par veckor efter operationen (paracetamol, ev även NSAID eller dextropropoxifen). Konditionen blir ofta nedsatt efter kejsarsnitt även om det är planerat.
  • Det är vanligare att kvinnor som genomgått kejsarsnitt har svårare att komma igång med amningen, även om kejsarsnittet varit elektivt. Några månader efter elektivt kejsarsnitt visar studierna ingen skillnad i amningsfrekvens.
  • Vårdtiden efter vaginal förlossning är ca 2 dagar, efter kejsarsnitt 3-4.

Fördelar

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Fortidsbord__overburenhet_och_sectio/Kejsarsnitt_sectio Filename: Efter_sectio.html ChapterId: 1463 SectionId: ChapterGroupId: 214