Obstetrik > Förtidsbörd, överburenhet och sectio

Kejsarsnitt/sectio

Generellt

Definitioner

Epidemiologi

Indikationer

Utförande

Efter sectio

Fördelar

  • Minskade förlossningssmärtor
  • Minskad risk för underlivsskador, prolaps, urin- och analinkontinens, fosterasfyxi, fostertrauma

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Fortidsbord__overburenhet_och_sectio/Kejsarsnitt_sectio Filename: Fordelar.html ChapterId: 1463 SectionId: ChapterGroupId: 214