Obstetrik > Förtidsbörd, överburenhet och sectio

Kejsarsnitt/sectio

Generellt

Definitioner

Epidemiologi

Indikationer

 • [Sätesbjudning eller duplex med tv1 i säte
 • Tidigare myometrieskada – T.ex. myomoperation eller sectio med T-snitt
 • [Två tidigare kejsarsnitt - Risken för uterusruptur ökar med 2-3% efter två tidigare kejsarsnitt ]
 • Bäckenträngsel
 • Aktuell cervixcancer/-dysplaci
 • Tidigare sfinkterskada med resttillstånd
 • Maternell sjukdom - T.ex. fungerande bäckenbottenreservoir som kan skadas vid förlossning eller HIV (i vissa fall)
 • Önskan av modern - Fråga om skäl till önskan och informera om kortsiktiga och långsiktiga risker med kejsarsnitt
 • Fetalt tillstånd – T.ex. missbildning
 • Placenta accreta och placenta praevia (totalis)
  • Om placenta invarderar myometriet finns stora risker för blödning, intraoperativ hysterektomi löser det.
  • Om previan ligger över cervix kan barnet inte födas vaginalt.]

Indikationer för akut kejsarsnitt

Utförande

Efter sectio

Fördelar

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Fortidsbord__overburenhet_och_sectio/Kejsarsnitt_sectio Filename: Indikationer.html ChapterId: 1463 SectionId: ChapterGroupId: 214