Obstetrik > Förtidsbörd, överburenhet och sectio

Kejsarsnitt/sectio

Generellt

Definitioner

Epidemiologi

Indikationer

Utförande

  1. I regel läggs ett tvärsnitt i nedre delen av buken, antingen Pfannenstielsnitt eller Cohensnitt (något högre, följer rak linje).
  2. När man kommit in i buken delas blåsperitoneum och blåsan skjuts undan för att inte skadas.
  3. Därefter palperas fosterhuvudet och ett litet snitt med kniv läggs i uterus mitt på huvudet. Hålet vidgas med fingrarna eftersom det minskar risken för blödning.
  4. När man går in i uterus tar man också hål på hinnorna, och en del vatten rinner ut. Om placenta ligger för vid istmus får man en blödning.
  5. När man kommit in i uterus för man in handen under fostrets huvud och tar ut det, sedan dras hela fostret ut, eventuellt medan en assistent trycker på fundus.

Vid kejsarsnitt sent i förloppet kan det vara svårt att få upp huvudet, och en assistent kan då behöva trycka upp huvudet från vagina. Vid sätesbjudning tar man ut sätet och benen och får ibland förlösa armar och huvud som vid vaginal sätesförlossning. Vid tvärläge är det av yttersta vikt att man först extraherar ett ben, eftersom det kan bli mycket svårt att få ut barnet om man får tag i en arm.

När barnet är ute ges 5 IE oxytocin iv för att uterus ska dra ihop sig. Genom att dra lätt i navelsträngen ser man om placenta har släppt. Uterus bör helst sys kvarliggande i buken. Vid kejsarsnitt pga placenta praevia bör man se till att placentabädden inte blöder. Hysterotomin (snittet i livmodern) sluts sedan i dubbla lager med enstaka eller fortlöpande resorberbara suturer.

Efter sectio

Fördelar

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Fortidsbord__overburenhet_och_sectio/Kejsarsnitt_sectio Filename: Utforande.html ChapterId: 1463 SectionId: ChapterGroupId: 214