Obstetrik > Fostervattenavvikelser

Fostervattenavvikelser

Översikt

Fostervattnet utgör ett mekaniskt skydd för fostret och innehåller ämnen som skyddar fostret från infektiösa agens samt tillväxtfaktorer av betydelse för fostrets utveckling. Fostrets urin utgör under andra halvan av graviditeten huvudkällan för tillförsel av fostervatten. Borttransport sker genom att fostret sväljer fostervatten, samt via amnionhinnan till fostrets cirkulation. 

Vid 22 veckor finns ca 600 ml fostervatten, vid 33 finns som mest, ca 800 ml. Det minskar sedan till 700 ml vid fullgången tid, och till ca 400 ml vid 42 veckor - dock med stor individuell variation. UL används för att skatta fostervattenmängd.

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Fostervattenavvikelser/Fostervattenavvikelser Filename: Oversikt.html ChapterId: 6351 SectionId: ChapterGroupId: 21019