Obstetrik > Graviditetskomplikationer

Hyperemesis (graviditetsillamående)

Definitioner

Epidemiologi

Riskfaktorer

  • Ökad risk vid flerbörd, mola hydatidosa, abnorm graviditet utan foster ev. på grund av snabbt ökade hCG-nivåer.
  • Tidigare hyperemesis
  • Psykosocial stress

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Graviditetskomplikationer/Hyperemesis__graviditetsillamaende_ Filename: Riskfaktorer.html ChapterId: 1487 SectionId: ChapterGroupId: 211