Obstetrik > Graviditetskomplikationer

Intrahepatisk kolestas (ICP)

Definitioner

  • Intrahepatisk kolestas/ Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy (ICP) - Graviditetsbetingad klåda. Vid lindriga former ett ofarligt tillstånd som dock kan vara besvärligt för patienten med intensiv klåda. Försvinner normalt sett strax efter förlossning.

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Graviditetskomplikationer/Intrahepatisk_kolestas__ICP_ Filename: Definitioner.html ChapterId: 1488 SectionId: ChapterGroupId: 211