Obstetrik > Graviditetskomplikationer

Intrahepatisk kolestas (ICP)

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

[Ökad halt av östrogen och progesteron leder till långsammare utsöndring av gallprodukter från levercellen ut i gallgångarna. De kvinnor som drabbas av ICP reagerar starkare än andra på östrogens kolestatiska effekt → kolestas, ansamling i leverceller och läckage ut i blodet.] Risken att drabbas är högre vid flerbörd p.g.a. högre hormonnivåer. Det verkar inte finnas någon direkt korrelation mellan klådan och nivåerna av gallsyror.

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Graviditetskomplikationer/Intrahepatisk_kolestas__ICP_ Filename: Etiologi.html ChapterId: 1488 SectionId: ChapterGroupId: 211