Obstetrik > Graviditetskomplikationer

Preeklampsi (havandeskapsförgiftning)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Screening

Diagnostik

 • Anamnes
  • Hereditet
  • Tidigare graviditeter och graviditetskomplikationer
  • Andra sjukdomar
 • Status - Extra viktigt med:
  • Blodtryck + urinsticka (protein)
  • Undersök förekomst av klonus eller stegrade reflexer (tecken till begynnande eklampsi)
 • Klinisk kemi
  • Mät albuminutsöndring – Samla dygnsurin om 3+ albumin på urinsticka
  • Hb (hemolys?), TPK (DIC/HELLP?), kreatinin, ALAT (HELLP?)
  • TOX-prover: elstatus med kreatinin, urat, albumin, u-albumin/u-kreatinin kvot, leverstatus (ASAT, LD, bilirubin), blodstatus (Hb, TPK)

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Graviditetskomplikationer/Preeklampsi__havandeskapsforgiftning_ Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1483 SectionId: ChapterGroupId: 211