Obstetrik > Graviditetskomplikationer

Preeklampsi (havandeskapsförgiftning)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

  • Incidens hypertoni: 8 % av graviditeterna (procenttalet inkluderar kvinnorna med preeklampsi)
  • Incidens preeklampsi: 3 % av graviditeterna

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Screening

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Graviditetskomplikationer/Preeklampsi__havandeskapsforgiftning_ Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 1483 SectionId: ChapterGroupId: 211