Obstetrik > Graviditetskomplikationer

Preeklampsi (havandeskapsförgiftning)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Vid graviditeten sker en fysiologisk cirkulationsomställning med en ökad belastning på det cirkulatoriska systemet, [hjärtfrekvensen ökar med 15-20 slag/min och slagvolymen ökar. Samtidigt sjunker framförallt det diastoliska blodtrycket. Gravida får även sänkt perifert kärlmotstånd.] [Hos de patienter som drabbas av preeklampsi uteblir dock denna sänkning av det perifera kärlmotståndet och tillståndet kännetecknas istället av perifer vasokonstriktion (framförallt i njurar, uterus och placenta).]

Patienter med preeklampsi drabbas även av påverkan på koagulabiliteten och har svårare att lösa upp eventuella tromboser. Något som ökar risken för att drabbas av disseminerad intravasal koagulation (DIC).

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Screening

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Graviditetskomplikationer/Preeklampsi__havandeskapsforgiftning_ Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 1483 SectionId: ChapterGroupId: 211