Obstetrik > Hemostas och tromboembolism vid graviditet

Tromboembolism vid graviditet

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

  • [Under graviditet har kvinnan bl.a. mer fibrinogen, mer von Willebrand faktor, mer faktor VII och VIII → lättare koagulering. Den evolutionära anledningen är antagligen att minska risken för förblödning vid missfall och förlossning.]

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Uppföljning

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Hemostas_och_tromboembolism_vid_graviditet/Tromboembolism_vid_graviditet Filename: Etiologi.html ChapterId: 1489 SectionId: ChapterGroupId: 21017