Obstetrik > Infektioner under graviditet

Bakteriella infektioner under graviditet

Översikt

Etiologi

Patofysiologi

UVI vid graviditet

Korionamnionit

Post partum-endometrit

Grupp B-streptokocker

Listeria vid graviditet

STI vid graviditet

Bakteriell vaginos vid graviditet

Akut endometrit efter förlossning

  • Kan vara tidig (<24 h) eller sen (>24 h, ofta 3-4 dygn efter förlossningen).
  • Instrumentell förlossning och långdraget värkarbete ökar risken.

Symptom

  • [Typiska symtom är feber, uterusömhet, och illaluktande avslag.]

Handläggning

  • Odling från vagina, vid sepsismisstanke även blododling, samt urinodling (utesluta UVI).
  • Antibiotika enligt odlingssvar.

Differentialdiagnoser

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Infektioner_under_graviditet/Bakteriella_infektioner_under_graviditet Filename: Akut_endometrit_efter_forlossning.html ChapterId: 1484 SectionId: ChapterGroupId: 21083