Obstetrik > Infektioner under graviditet

Bakteriella infektioner under graviditet

Översikt

Etiologi

Patofysiologi

UVI vid graviditet

Korionamnionit

Post partum-endometrit

Grupp B-streptokocker

Listeria vid graviditet

STI vid graviditet

Bakteriell vaginos vid graviditet

 • Koncentrationen av anaeroba bakterier i vagina är under graviditeten högre än normalt, samtidigt med en minskning av den normala laktobacillfloran.
 • Bakteriell vaginos är en klinisk diagnos där 3 av 4 kriterier ska vara uppfyllda:
  1. Typisk tunn flytning
  2. Karaktäristisk lukt på flytningen efter kaliumhydroxidbehandling,
  3. pH >4,5, 4
  4. Clueceller vid mikroskopering.
 • Bakteriell vaginos har kopplats samman med prematuritet, men smittar inte fostret.
 • Behandlingen är symtomatisk, med antibiotika po eller lokalt.
 • Läs mer (Se → Bakteriell vaginos)

Akut endometrit efter förlossning

Differentialdiagnoser

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Infektioner_under_graviditet/Bakteriella_infektioner_under_graviditet Filename: Bakteriell_vaginos_vid_graviditet.html ChapterId: 1484 SectionId: ChapterGroupId: 21083