Obstetrik > Infektioner under graviditet

Bakteriella infektioner under graviditet

Översikt

Etiologi

Patofysiologi

UVI vid graviditet

Korionamnionit

Post partum-endometrit

Grupp B-streptokocker

Listeria vid graviditet

STI vid graviditet

Bakteriell vaginos vid graviditet

Akut endometrit efter förlossning

Differentialdiagnoser

Behandling

FASS.se finns info om läkemedel under graviditet och amning. Vid feber under graviditet rekommenderas paracetamol som febernedsättande.

Antibiotika vid förlossning[1]

 • Profylaktisk antibiotika (PcG, vid 20 % av förlossningarna) ges vid:
  • [Vattenavgång > 18 timmar och aktivt värkarbete
  • Förtidsbörd (< vecka 37+0)
  • GBS-bakteriuri, oavsett bakterietal, någon gång under graviditeten
  • Tidigare barn, sent missfall eller intrauterin fosterdöd med GBS- infektion
  • Feber >38C vid förlossningen.]

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Infektioner_under_graviditet/Bakteriella_infektioner_under_graviditet Filename: Behandling.html ChapterId: 1484 SectionId: ChapterGroupId: 21083