Obstetrik > Infektioner under graviditet

Bakteriella infektioner under graviditet

Översikt

Etiologi

Patofysiologi

UVI vid graviditet

Korionamnionit

Post partum-endometrit

Grupp B-streptokocker

1/3 av gravida är koloniserade med GBS genitalt/rektalt någon gång under graviditeten, cirka hälften av barnen till GBS-koloniserade mödrar blir koloniserade under förlossningen.

Symptom

  • Den gravida kvinnan får inga symtom utom om hon drabbas av UVI. Diagnos med odling, penicillin är effektivt.
  • GBS kan överföras till fostret även innan förlossning och orsaka intrauterin infektion och fosterdöd, men vanligast är överföring under förlossningen.
  • Bakterierna infekterar barnet via luftvägarna och kan ge pneumoni, sepsis och meningit.
  • Dålig prognos vid sepsis, hög dödlighet (15%).

Behandling

  • Intravenös antibiotikabehandling under förlossningen till modern kan förhindra överföring till fostret.

Listeria vid graviditet

STI vid graviditet

Bakteriell vaginos vid graviditet

Akut endometrit efter förlossning

Differentialdiagnoser

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Infektioner_under_graviditet/Bakteriella_infektioner_under_graviditet Filename: Grupp_B-streptokocker.html ChapterId: 1484 SectionId: ChapterGroupId: 21083