Obstetrik > Infektioner under graviditet

Bakteriella infektioner under graviditet

Översikt

Etiologi

Patofysiologi

UVI vid graviditet

Korionamnionit

Korioamnionit innebär att bakterier sprider sig från vagina eller cervix till uterus, fosterhinnor, placenta och fostervatten.

Symptom

Diagnostik

  • Klinisk bild och odlingar samt histopatologisk undersökning av placenta post partum ställer diagnosen.

Behandling

  • Vid tecken på korionamnionit är grundprincipen att förlösa kvinnan.

Komplikationer

Post partum-endometrit

Grupp B-streptokocker

Listeria vid graviditet

STI vid graviditet

Bakteriell vaginos vid graviditet

Akut endometrit efter förlossning

Differentialdiagnoser

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Infektioner_under_graviditet/Bakteriella_infektioner_under_graviditet Filename: Korionamnionit.html ChapterId: 1484 SectionId: ChapterGroupId: 21083