Obstetrik > Infektioner under graviditet

Bakteriella infektioner under graviditet

Översikt

Etiologi

Patofysiologi

UVI vid graviditet

Korionamnionit

Post partum-endometrit

Grupp B-streptokocker

Listeria vid graviditet

STI vid graviditet

Klamydia vid graviditet

Gonorré vid graviditet

Syfilis vid graviditet

  • Syfilis har samma sjukdomsförlopp hos gravida som icke-gravida.
  • Obehandlad tidig syfilisinfektion under graviditet överförs nästan alltid till barnet, dock sällan före andra trimestern.
  • Frekvensen av spontanabort ökar, framförallt under andra trimestern.
  • 50% får prematur förlossning eller intrauterin död.
  • Diagnostik är serologisk.
  • Gravida kvinnor screenas för syfilis i Sverige.
  • Behandling med penicillin.
  • Läs mer (Se → Syfilis)

Bakteriell vaginos vid graviditet

Akut endometrit efter förlossning

Differentialdiagnoser

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Infektioner_under_graviditet/Bakteriella_infektioner_under_graviditet Filename: STI_vid_graviditet.html ChapterId: 1484 SectionId: ChapterGroupId: 21083