Obstetrik > Infektioner under graviditet

Bakteriella infektioner under graviditet

Översikt

Etiologi

Patofysiologi

UVI vid graviditet

UVI är en vanlig graviditetskomplikation, på grund av påverkan anatomiskt och funktionellt under graviditeten av urinvägarna. Läs mer om UVI (Se → Akut cystit hos kvinnor och asymptomatisk bakterieuri)

Etiologi

Symptom

  • Symtomen är lika de som uppstår hos icke-gravida, men kan vara svårtolkade eftersom täta trängningar är vanligt hos de flesta gravida.

Handläggning

Pyelonefrit

  • Vid pyelonefrit ses typiskt hög feber, frysningar, illamående, miktionsbesvär och dunkömhet över njurlogerna. CRP förhöjt. Iv. antibiotika, övergång till po efter förbättring.
  • Läs mer om pyelonefrit (Se → Pyelonefrit)

Korionamnionit

Post partum-endometrit

Grupp B-streptokocker

Listeria vid graviditet

STI vid graviditet

Bakteriell vaginos vid graviditet

Akut endometrit efter förlossning

Differentialdiagnoser

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Infektioner_under_graviditet/Bakteriella_infektioner_under_graviditet Filename: UVI_vid_graviditet.html ChapterId: 1484 SectionId: ChapterGroupId: 21083