Obstetrik > Infektioner under graviditet

Virala och parasitära infektioner under graviditet

Översikt

Rubella vid graviditet

Cytomegalovirusinfektion vid graviditet

Parvovirus B19 (femte sjukan) vid graviditet

Hepatit B vid graviditet

Blodburen smitta, sprids som mor-barnsmitta, horisontellt mellan barn, sexuellt och via inokulation (t ex nålstick eller blodtransfusioner). Vuxna läker vanligen ut sjukdomen, men barn och gamla riskerar kronisk infektion, vanligen utan symtom. Läs mer om tillståndet (Se → Hepatit B)

Smittorisk

  • HBV överförs sällan (ca 5%) transplacentärt även om den gravida kvinnan är höggradigt smittsam.
  • Den huvudsakliga smittorisken är vid partus - Överföringsfrekvensen är då 10-95% beroende på moderns grad av smittsamhet.

Handläggning

  • Profylax med vaccin till barnet samt hyperimmunoglobulin (om modern är höggradigt smittsam) är mycket effektivt.
  • HBV utgör ingen kontraindikation för vaginal förlossning eller amning.

Hepatit C vid graviditet

HIV vid graviditet

Herpes simplex vid graviditet

Kondylom vid graviditet

Varicella vid graviditet

Vaccinationer vid graviditet

Toxoplasma gondii

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Infektioner_under_graviditet/Virala_och_parasitara_infektioner_under_graviditet Filename: Hepatit_B_vid_graviditet.html ChapterId: 6376 SectionId: ChapterGroupId: 21083