Obstetrik > Infektioner under graviditet

Virala och parasitära infektioner under graviditet

Översikt

Rubella vid graviditet

Cytomegalovirusinfektion vid graviditet

Parvovirus B19 (femte sjukan) vid graviditet

Hepatit B vid graviditet

Hepatit C vid graviditet

HIV vid graviditet

Herpes simplex vid graviditet

Typ 1 och typ 2, ger upphov till latenta infektioner. Infekterar hud och slemhinnor i alla lokalisationer. Smittsamheten är störst vid en förstagångsinfektion. Vid recidivinfektion är en immunkompetent individ endast smittsam några dagar. Läs mer om tillståndet (Se → Herpes simplex labialis, Genital herpes)

  • Vid genital infektion är risken för barnet är störst vid förlossningen då smittan överförs via infekterat sekret i förlossningskanalen från en mor med pågående herpesinfektion.
  • Vid primärinfektion hos modern i anslutning till partus är det ett mycket allvarligt hot mot barnet då en stor mängd virus överförs och barnet inte har något skydd i form av antikroppsaktivitet.
  • Inte lika allvarligt vid reaktivering, på grund av lägre smittdos och att barnet fått antikroppar.
  • Högre risk om huden skadas, t.ex. av skalpelektrod eller sugklocka.

Behandling

  • HSV-1 - Skärpt handhygien, pussa inte barnet, hantera inte andra nyfödda
  • [HSV-2 - Vid primärinfektion: profylaktisk behandling med aciclovir 10 dagar innan beräknad förlossning]

Komplikationer

  • Neonatal herpes är ovanligt, ca 1/15 000 födda i Sverige, men innebär hög risk för neurologiska handikapp, mental retardation och CP-skador, samt en viss mortalitet.

Kondylom vid graviditet

Varicella vid graviditet

Vaccinationer vid graviditet

Toxoplasma gondii

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Infektioner_under_graviditet/Virala_och_parasitara_infektioner_under_graviditet Filename: Herpes_simplex_vid_graviditet.html ChapterId: 6376 SectionId: ChapterGroupId: 21083