Obstetrik > Infektioner under graviditet

Virala och parasitära infektioner under graviditet

Översikt

Infektioner med viremi når placenta och kan därför överföras till fostret, medan lokala infektioner (t.ex. luftvägs- eller tarminfektioner) inte kan det. Immunitet hos modern vid t.ex. rubella, varicella, och toxoplasmos skyddar barnet. Överförda maternella antikroppar (IgG) skyddar också det fullgångna barnet post partum under månader till år. Latenta infektioner (t.ex. cytomegalovirus och herpes simplex) kan reaktiveras under graviditeten, men överföringsrisken är då avsevärt mindre än vid primärinfektion. Kroniska, aktiva infektioner (t ex hepatit B och HIV) kan överföras vid varje graviditet.

TORCHES CLAP

Minnesregel för att komma ihåg infektioner som kan leda till allvarliga kongenitala skador.

  • TOxoplasmos
  • Rubella
  • CMV
  • Herpes
  • Enterovirus
  • Syfilis
  • Chickenpox, (vattkoppor)
  • Lyme disease (borrelios)
  • Aids
  • Parvovirus B19.

Rubella vid graviditet

Cytomegalovirusinfektion vid graviditet

Parvovirus B19 (femte sjukan) vid graviditet

Hepatit B vid graviditet

Hepatit C vid graviditet

HIV vid graviditet

Herpes simplex vid graviditet

Kondylom vid graviditet

Varicella vid graviditet

Vaccinationer vid graviditet

Toxoplasma gondii

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Infektioner_under_graviditet/Virala_och_parasitara_infektioner_under_graviditet Filename: Oversikt.html ChapterId: 6376 SectionId: ChapterGroupId: 21083