Obstetrik > Infektioner under graviditet

Virala och parasitära infektioner under graviditet

Översikt

Rubella vid graviditet

Cytomegalovirusinfektion vid graviditet

Parvovirus B19 (femte sjukan) vid graviditet

Parvoviruset infekterar erytropoesens stamceller och produktionenen av röda blodkroppar stängs av under någon vecka. Fostret som är beroende av hög erytrocytproduktion framförallt i andra trimestern kan få grav anemi. Smittoöverföring sker via droppinfektion vid inomhuskontakt och största risken är inom familjerna där barn drar hem smittan till en gravid kvinna. Läs mer om tillståndet (Se → Femte sjukan)

Symptom

  • Hos den gravida är sjukdomen oftast lindrig eller asymtomatisk.
  • Utslag och ledbesvär är de vanligaste symtomen.

Handläggning

  • Serologisk undersökning är nödvändig för diagnos.
  • Erytrocyttransfusion kan ges vid tecken på fetal hydrops/svår fosteranemi.

Komplikationer

  • Fosterdöd har rapporterats i 2-10%, högst i andra trimestern.

Hepatit B vid graviditet

Hepatit C vid graviditet

HIV vid graviditet

Herpes simplex vid graviditet

Kondylom vid graviditet

Varicella vid graviditet

Vaccinationer vid graviditet

Toxoplasma gondii

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Infektioner_under_graviditet/Virala_och_parasitara_infektioner_under_graviditet Filename: Parvovirus_B19__femte_sjukan__vid_graviditet.html ChapterId: 6376 SectionId: ChapterGroupId: 21083