Obstetrik > Infektioner under graviditet

Virala och parasitära infektioner under graviditet

Översikt

Rubella vid graviditet

Läs mer om tillståndet (Se → Röda hund)

Symptom

 • Hos den gravida kvinnan är röda hund en lindrig exantemsjukdom, eventuellt med feber och allmänsymtom.
 • Ibland ledbesvär i hand-/fotleder. 20-40% saknar utslag.

Handläggning

 • Serologisk diagnostik krävs för immunitetsbedömning och rubelladiagnos.
 • Verksam antiviral terapi saknas.
 • Vid säkerställd rubella inom de första 12 veckorna bör avbrytande av graviditeten diskuteras.
 • Intrauterin diagnostik kan ge vägledning i andra trimestern.
 • Rubellavaccination finns.

Komplikationer

 • Vid infektion tidigt i graviditeten överförs virus i mycket hög grad till fostret och kan ge svåra skador.
 • Under de två första månaderna ses framförallt hjärt-, kärl-, CNS-, ögon- och hörselskador.
 • Vid infektion i tredje till femte månaden ses framförallt hörselskador.
 • Senare i graviditeten är skaderisken liten.

Cytomegalovirusinfektion vid graviditet

Parvovirus B19 (femte sjukan) vid graviditet

Hepatit B vid graviditet

Hepatit C vid graviditet

HIV vid graviditet

Herpes simplex vid graviditet

Kondylom vid graviditet

Varicella vid graviditet

Vaccinationer vid graviditet

Toxoplasma gondii

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Infektioner_under_graviditet/Virala_och_parasitara_infektioner_under_graviditet Filename: Rubella_vid_graviditet.html ChapterId: 6376 SectionId: ChapterGroupId: 21083