Obstetrik > Infektioner under graviditet

Virala och parasitära infektioner under graviditet

Översikt

Rubella vid graviditet

Cytomegalovirusinfektion vid graviditet

Parvovirus B19 (femte sjukan) vid graviditet

Hepatit B vid graviditet

Hepatit C vid graviditet

HIV vid graviditet

Herpes simplex vid graviditet

Kondylom vid graviditet

Varicella vid graviditet

Varicella zosterviruset orsakar vattkoppor och bältros. Vattkoppor fås i regel som barn. Vuxna som får vattkoppor får i större utsträckning komplikationer. Läs mer om tillståndet (Se → Vattkoppor eller Bältros)

Handläggning

  • Behandling med immunprofylax och antiviral terapi förhindrar svår sjukdom.

Komplikationer

  • Hos gravida med allvarlig infektion finns en viss risk för prematurt värkarbete.
  • Risk för att fostret infekteras, om detta sker läker infektionen oftast utan bestående skador.
  • Liten risk finns vid infektion tidigt i graviditeten för kongenitalt varicellasyndrom (låg födelsevikt, hudlesioner, ögonsjukdom, missbildningar, hjärnskador).
  • Vattkoppsinfektion överförd kring tiden för partus kan få ett allvarligt förlopp.

Vaccinationer vid graviditet

Toxoplasma gondii

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Infektioner_under_graviditet/Virala_och_parasitara_infektioner_under_graviditet Filename: Varicella_vid_graviditet.html ChapterId: 6376 SectionId: ChapterGroupId: 21083