Obstetrik > MVC och fosterdiagnostik

Mödravårdscentralen (MVC)

Översikt

Bemanning

  • Barnmorskor
  • Läkare (ob/gyn eller allmänläkare)
  • Psykolog (MHV/BHV) eller socionom
  • Mödrahälsovårdsöverläkare
  • Ibland undersköterska och/eller sekreterare

Graviditetskontroller

Fysisk aktivitet och livsstilfaktorer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/MVC_och_fosterdiagnostik/Modravardscentralen__MVC_ Filename: Bemanning.html ChapterId: 1490 SectionId: ChapterGroupId: 206